Tworzenie Postaci

Po postać należy zgłosić się do organizatorów (wszystkie informacje o zgłoszeniach będą umieszczone niedługo), będzie jednak prawdopodobnie istniał sposób wcześniejszego, mechanicznego stworzenia postaci. Warto obserwować forum.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License