Technomagia

Diluvium Ignis przyniósł odrodzenie Egiptu jako niepodległego królestwa, rządzonego przez Faraona pod czujnym okiem kapłaństwa. Kapłani Egiptu, od dawna posiadacze wielu dziwnych wynalazków (czy to własnych, czy pochodzących z Orientu) jako pierwsi i jak dotąd jedyni posiedli wiele z tajemnic Kamieni. Tam gdzie inne narody i krainy korzystają z Kamieni poprzez swoich magów, tam Egipt wprowadził systematyczną wiedzę a jego kapłanom udało się połączyć szczególne cechy Kamieni, lyncurium i electrum w jeden byt, jedną dyscyplinę, nazywaną technomagią, bądź technomancją. Dzięki niej kapłani stali się de facto władcami Egiptu i uzyskali ogromny wpływ na całą cywilizację śródziemnomorską. Ich napędzane lyncurium dźwigi są nieporównane na placach wielkich budów. Bez ich odgromników używanych na statkach i okrętach płynących w poprzek Serca Grozy handel między Europą i Afryką zamarłby. Tworzone przez nich Golemy - puste zbroje, napędzane nieznaną siłą, pracujące bez ustanku dzień i noc - pozwoliły im zacząć wielkie projekty inżynieryjne.

Technomagia w większości swoich zastosowań oznacza zaprzęgnięcie motywatora (urządzenia o nieznanej konstrukcji, zabijającego każdego kto próbuje mu się przyjrzeć z bliska) do mechanizmu obsługiwanego dawniej przez ludzi. Kolejny egipski wynalazek - stalowe koła zębate - pozwala przekładać niezwykłą moc motywatora na ruch mechanizmu. Te ich wynalazki są najbardziej opłacalne i najczęściej spotykane, ale bynajmniej nie jedyne. Istnieje masa technomantycznych urządzeń oplecionych nićmi electrum a napędzanych lyncurium których działanie bywa zadziwiające. Egipcjanie są jak dotąd w posiadaniu jedynej broni zdolnej razić żydowskie Anioły - długiej tuby oblepionej powiązanymi nićmi electrum naroślami z dziwnych materiałów i minerałów, która po włożeniu w owe narośle lyncurium potrafi razić wroga błyskawicami niszczącymi wszystko co żywe i raniącymi Anioły. Imperium płaci obecnie Egiptowi fortunę za utrzymywanie wyposażonych w owe gromy kapłanów na północy Gaulii.

O ile mag może dysponować wielką potęgą, o tyle wynalazki egipskich kapłanów są cudami dostępnymi dla każdego kto potrafi zapłacić, czy jest sam zdolny do magii czy też nie. Nie ustępują przy tym w niczym mocom magów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License