Mare Nostrum

Mare Nostrum (Morze Śródziemne) jest najważniejszą granicą i łącznikiem między obecnymi potęgami i pomniejszymi graczami. Do niedawna omalże własność Imperium (nazywane przez to czasem "Morzem Wewnętrznym" po upadku Serca Grozy stało się na pewien czas zamknięte dla żeglugi. Po opracowaniu przez kapłanów egipskich sposobów nawigacji poprzez jego środek odzyskało część swojej dawnej handlowej drożności, choć kosztem poddania handlu morskiego władzy Egiptu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License