Inne Królestwa

Opisano tu skrótowo co ważniejsze królestwa/krainy z którymi Rzym graniczy bądź utrzymuje jakiekolwiek relacje. Pełne opisy znaleźć można pod odpowiednimi linkami.

Egipt

Mocarstwo technomantyczne z którym liczyć się muszą wszystkie krainy położone wokół Mare Nostrum. Egipt stracił w Diluvium Ignis ogromną ilość mieszkańców w związku z czym nie jest obecnie zdolny do wystawienia armii zdolnej do jakiegokolwiek podboju, jednak olbrzymia i stale rosnąca wiedza i zamożność jego kapłanów powoduje, że Egipt jest równorzędnym partnerem dla Rzymu. Egipt jest jedynym źródłem technomancji na świecie, co daje mu wielkie wpływy i wielki majątek. Teoretycznie rządzony przez Faraona tak naprawdę od 4ADI jest de facto teokracją. Graniczy z wrogą sobie Iudaeą i ogarniętymi nawrotem barbarii ziemiami afrykańskimi.

Patrz również: Egipt

Germania

Germanie to barbarzyńcy żyjący na wschód od Gaulii, zaś na zachód od nowych podbojów Rzymu (Vistulii). Naród dziki i niezwykle przywiązany do koncepcji wolności osobistej, wrogi wszelkiej tyranii, nieposłuszny i niezdyscyplinowanym naturalny wróg Rzymu z którym walki toczą się od zawsze. Jako jeden z niewielu wydaje się całkowicie niepodatny na cywilizowanie, wymagając stałej obecności legionów aby utrzymać go w ryzach. Rzym zajmuje obecnie połowę Germanii, granicząc z ziemiami wolnych Germanów na Renie. Germanie odnoszą się ze skrajną nieufnością do magii i zabijają tych spośród siebie, którzy zostaną przeklęci Talentem.

Patrz również: Germania

Iudaea

Żydzi po Diluvium Ignis odzyskali niepodległość, mordując wszystkich znienawidzonych obcych wewnątrz swojego królestwa. Ich Anioły spowodowały prawdziwy pogrom wśród "obcych i niewiernych" i zatrzymane zostały dopiero przez Egipt. Niezdolni do podbicia Egiptu, Żydzi skierowali się na wschód, stopniowo podbijając odcięte od Rzymu ziemie Azji. Żydzi widzą Diluvium Ignis jako akt kary Boga na "obcego i niewiernego" i oddania ludowi Izraela wytęsknionego przezeń królestwa. Jest to plemię niezwykle ksenofobiczne i agresywne, nie wypuszczające "obcych i niewiernych" (a zwłaszcza znienawidzonych Greków) poza granice enklaw handlowych.

Patrz również: Iudaea

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License