Germanik

Germanik był jedną z najbardziej ukochanych przez lud rzymski osób w historii. Zwycięzca wielu wojen z Germanami, genialny generał i strateg, umiłowany przez swoich żołnierzy (budziło to zawsze niechęć Tyberiusza, za którym żołnierze nie przepadali). Ta miłość ludu przyczyniła się w końcu do jego śmierci - Rzym zawsze podejrzewał iż Germanik ma swoje imperialne ambicje i dlatego chce się przypodobać zarówno ludowi jak i (albo - zwłaszcza) armii. Germanik sławny jest z odzyskania w wojnach z Germanami dwóch z trzech orłów które stracił Varus w lesie Teutoburskim.

Germanik umarł zostawiając dwóch synów - Kaligulę i Klaudiusza (zwanego też Kla-Kla-Klaudiuszem). O ile ten drugi powszechnie uważany jest za idiotę (jest jąkałą, chromym i podatnym na ataki padaczki), o tyle na Kaliguli skupiły się wszystkie nadzieje ludu Rzymu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License