Geografia

Opisano tu krainy istotne dla świata po Diluvium Ignis. Nie jest to w żadnym razie opis kompletny i wyczerpujący, zawiera wyłącznie opisy krain ważnych militarnie, ekonomicznie bądź dyplomatycznie dla obecnego Rzymu.

* Britannia
* Egipt
* Gaulia
* Germania
* Iudaea
* Mare Nostrum
* Mare Suebicum
* Vistulia

Patrz również: Kamienie Ogniste

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License