Electrum

Electrum jest jedynym, oprócz stali, znanym materiałem, który przewodzi magię i przez to najcenniejszym, najważniejszym materiałem na świecie. Jednak tam gdzie stal jest niezwykle oporna (nagrzewając się czasem aż do topnienia i tracąc olbrzymie ilości ładunku), electrum przewodzi moc chętnie i gładko, w rzeczy samej stając się tym zimniejszym, im więcej jej płynie.

Electrum jest stopem srebra i złota. Najlepsze właściwości zapewniają proporcje w okolicach 50/50, choć domieszki miedzi, platyny i innych metali, jak również wariacje proporcji bywają używane przez kapłanów egipskich w specjalistycznych zastosowaniach. Stop jest z natury chłodny, bladożółty, lub żółtawo-biały, występuje czasem w naturze.

Klatki z electrum chronią lyncurium przed nasiąkaniem magią (choć z jakiejś przyczyny nie chronią przed tym niczego innego. Electrum służy również do tworzenia swego rodzaju odgromników, skierowanych do wyczerpanego lyncurium, które pozwalają zaabsorbować i odciągnąć ładunek magiczny. W tych zastosowaniach, dla zaoszczędzenia kosztów, używa się czasem stali, jednak jej efekt jest mizerny w porównaniu z wysokiej jakości electrum.

Niemal całość tworzonego lub wydobywanego w Europie electrum kupowana jest przez kapłanów egipskich, którzy nigdy nie mają go za dużo. Jako że jest używane w wytworach egipskiej technomancji czyni je niezwykle drogimi, niedostępnymi dla zwykłych ludzi.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License