Arcanus / Arcani

Arcani to służba powołana w 4ADI przez Tyberiusza. Początkowo składała się wyłącznie z osób obdarzonych Talentem, lecz niezwykle szybko przekształciła się w szerszy zakon, przyjmujący w swoje szeregi również zwykłych śmiertelników, mających pożyteczną w użyciu/zwalczaniu magii wiedzę.

Wewnętrzna struktura Arcani pozostaje nieznana, jest to niezwykle zamknięta organizacja, wiadomo jednak o kilku głównych rodzajach jej aktywności. Rodzaje owe to:
- Łączność, utrzymywanie przez potężnych telepatów natychmiastowej łączności stolic prowincjonalnych i ważniejszych armii z Rzymem oraz z aktualnym miejscem pobytu Imperatora
- Zabójstwa polityczne, dokonywane przez sprawnych fizycznie magów zdolnych obejść najskuteczniejsze nawet zabezpieczenia
- Reprezentowanie Rzymu w stosunkach z egipskim kapłaństwem
- Wysoki nadzór nad wydobyciem i transportem lyncurium i electrum
- Ściganie i zwalczanie magów, którzy stracili kontrolę nad swoją mocą bądź zmysłami i stali się śmiertelnym zagrożeniem

Ze wszystkich funkcji Arcani absolutnie najważniejszą dla Imperium jest natychmiastowa łączność z prowincjami, która stała się możliwa dzięki magii. Owa łączność ma sporą cenę (telepaci muszą zużywać znaczne ilości lyncurium w każdym seansie), lecz Imperium w krótkim czasie stało się od niej całkowicie zależne.

Oficjalnym strojem Arcani są czarne tuniki lub togi. W rzadkich sytuacjach kiedy Arcanus - zabójca występuje oficjalnie zawsze nosi on maskę (dowolnego rodzaju, czasem po prostu zawój) zakrywającą całą twarz. Telepaci często obrzeżają tuniki na niebiesko.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License